Aanmelden Jeugdweek
Inschrijven is niet meer mogelijk!! 

 

 

Inschrijving: 
Digitaal inschrijven voor jeugd Aktief 2019 is mogelijk vanaf maandag 1 april 2019 en mogelijk t/m zondag 12 mei 2019. 
Let op: Inschrijven kan alleen in deze periode, uitzonderingen zijn niet mogelijk!

Inschrijving zal plaats vinden op zaterdag 25 mei 2019. Meer informatie hierover zal via onze website, facebook en de mail die u ontvangt na de digitale inschrijving verstrekt worden. 

Daarnaast hebben we per 2019 een deadline gesteld aan het voldoen van de betaling. Dit kan na de inschrijving via de link die u per mail ontvangt  en uiterlijk t/m zondag 30 juni 2019. 
Te laat betaald is ook geen deelname aan de jeugdweek. 

Wanneer u uw kind(eren) definitief is ingeschreven voor Jeugd Aktief (betaling voldaan is), verwachten wij ook dat uw kind(eren) deelneemt. 
Indien uw kind(eren) zaterdag 10 augustus niet aanwezig kan zijn, verwachten wij dat u de coordinatie van desbetreffende leeftijdsgroep hiervan op de hoogte stelt. Als blijkt dat uw kind(eren) ook zondag 11 augustus niet aanwezig kan zijn, vervalt zijn/haar deelname.
Wij zouden het erg jammer vinden als uw kind uiteindelijk niet deel kan nemen door bijvoorbeeld een eigen vakantieplanning, terwijl een ander kind is uitgeloot en graag zou hebben deelgenomen. Bedenk dit dan ook voordat u uw kind definitief inschrijft. Zo hoeven wij als organisatie minder kinderen teleur te stellen.