1989
Archief 1989

De naam “Jeugdweek” wordt veranderd in “Jeugd Aktief” in 1989 dus komt er ook een nieuw logo en nieuw briefpapier maar er veranderd meer.

Op de basisschool wordt de indeling in schoolklassen veranderd in groepen. Jeugd Aktief past zich hierbij aan want de sportweek wordt nu groep 6-7-8. Voor de andere kinderen gelden dit jaar nog “Spelewei”, “Baarzen” en “Theresialaan”.  Er komt voor alle groepen ook maar één programmaboekje. De totale exploitatie is  fl  19783,- Om de financiën rond te krijgen, wordt er veel gedaan aan sponsoring en er wordt een club van “vrienden van de Jeugd Aktief” opgericht die ieder ook een steentje bijdragen.