Bestuur
Bestuur Stichting Jeugd Aktief

Het besturen van een organisatie van 700 vrijwilligers is een serieuze, maar overwegend leuke, aangelegenheid. Gelukkig betekent het ‘besturen’ van Jeugd Aktief  niet hetzelfde als het besturen van een groot bedrijf. Ons salaris en de bonus beperkt zich tot iets wat wij, net als onze vrijwilligers, het belangrijkste vinden:

'Het grote plezier van alle vrijwilligers en de uitstraling die dit heeft op de kinderen is onze inspiratie en beloning voor het komende jaar.'

Door het jaar heen zijn wij in diverse dialogen;

  • met de gemeente, bijvoorbeeld over de spoorplannen en ons pand , het evenementen terrein, etc;
  • met andere organisaties, over mogelijke samenwerking en het delen van onze ‘kennis’;
  • met onze vrijwilligers, coördinatoren overleg, workshops.

Een aantal zaken staan permanent op onze agenda;

  • de algemene voortgang en veiligheid van de week;
  • het betrekken en motiveren van jongeren/vrijwilligers bij de week;
  • vanzelfsprekend willen wij het huidige niveau van kwaliteit van de Jeugdweek minimaal bestendigen. Alle inspanningen zijn hierop gericht. Juist door gedurende het jaar jongeren bezig te houden en te enthousiasmeren, hopen we daarmee tevens een meer algemeen belang te dienen. Immers, ook Vught kent zijn “randgroep-jongeren” en wellicht is het mogelijk om op deze wijze een alternatief aan hen te bieden. Hierbij staat echter als een paal boven water, dat de huisregels van de Stichting Jeugd Aktief dienen te worden gerespecteerd. Het bestuur hecht erg veel waarde aan de pedagogische kwaliteit van de jongeren (leiding). Om op een pedagogisch verantwoorde wijze met de basisschooljeugd om te kunnen (blijven) gaan tijdens de Jeugdweek, worden er door het jaar heen allerlei activiteiten georganiseerd. Het beleidsvoornemen is er dan ook op gericht om structureel diverse cursussen en activiteiten voor onze vrijwilligers te organiseren en hen nadrukkelijk te binden aan de Stichting Jeugd Aktief. Het resultaat hiervan is dat enerzijds jongeren uit Vught een leuke activiteit kan worden aangeboden– welke overigens in de Jeugdweek zelf terug te vinden is - terwijl anderzijds daarmee de “mond tot mondreclame” voor de Stichting Jeugd Aktief onder de jongeren in Vught ontstaat en daardoor nog meer jongeren enthousiast raken voor deelname als vrijwilliger.

Tijdens de Jeugdweek zijn we natuurlijk aanwezig om – naast allerlei activiteiten achter de schermen, zoals het op- en afbouwen van het terrein, het bemensen van de info-stand, bar, keuken en allerhande andere facilitaire zaken – ouders te ontvangen en vragen te beantwoorden rondom het werk van Jeugd Aktief.

Wij vormen met elkaar het bestuur van Jeugd Aktief:

•    Sander Pieters (voorzitter)
•    Debby van Gemert (secretaris)
•    Frank Broeders (penningmeester)
•    Robert Wassink
•    Yvonne Den Otter
•    Lonneke Zwanenberg