Terug naar site

Tijdenschema 2018!

 
Let op: bij slecht weer kunnen wij als groep naar een andere locatie gaan, een zogenoemde regenlocatie. Houdt elke dag onze site en Facebook in de gaten daar staat de juiste informatie op vermeld. 

De informatie in het rood is afwijkend van de flyer. 

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8
Zaterdag
11 augustus
Let op:de poort gaat om 13.30 uur open. Je wordt om 13.40 uur verwacht bij het 1-2 podium! 16,45 uur worden de kinderen weer bij hun eigen podium verwacht voor kennismaking met de groepsleiding.

De verantwoordelijkheid van de kinderen ligt de gehele dag nog bij de ouders. 
Zaterdag
11 augustus

Let op: de poort gaat om 13.30 uur open. Je wordt om 13.40 uur verwacht bij het groep 3-4 podium! 16.45 uur worden de kinderen weer bij hun eigen podium verwacht voor kennismaking met de groepsleiding.

Zaterdag
11 augustus

Let op: de poort gaat om 13.30 uur open. Je wordt om 13.40 uur verwacht bij het groep 5-6 podium! 16.45 uur worden de kinderen weer bij hun eigen podium verwacht. Vanaf dit moment ligt de verantwoordelijkheid bij de leiding. 
Neem een dinerpakketje mee! (svp in rugzakje) 
Kinderen die naar huis gaan kunnen om 22.00 uur opgehaald worden bij het 5-6 podium.  

Zaterdag
11 augustus

Let op:de poort gaat om 13.30 uur open. Je wordt om
13.40 uur verwacht bij het 7-8 podium!  
 
16.45 u worden de kinderen weer bij hun eigen podium verwacht. Vanaf dit moment ligt de verantwoordelijkheid bij de leiding. 

Neem een dinerpakketje mee!!
 (svp in rugzak) 

13.30 uur
17.00 uur
13.30 uur
17.00 uur
13.30 uur
BIVAK
13.30 uur
22.00 uur
Zondag
12 augustus
Verzamelen & ophalen bij het 1-2 podium. 
Neem vandaag een lunchpakketje mee! 
Zondag
12 augustus

Verzamelen en ophalen bij het podium van groep 3-4.

Let op: Neem je lunchpakket en een hamer mee voorzien van naam.Trek daarnaast ook dichte schoenen aan. 

Zondag
12 augustus

Kinderen die naar huis gaan, om 8.30 uur weer aanschuiven bij het ontbijt in de grote tent. 

Kinderen die naar huis gaan kunnen om 22.30 uur bij het eigen 5-6 podium worden opgehaald.  

Zondag
12 augustus

Verzamelen en ophalen bij 7-8 podium.  

Neem vandaag een lunchpakketje mee. (svp in rugzakje)
10.00 uur
16.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
BIVAK 10.00 uur
16.00 uur 
Maandag
13 augustus

Verzamelen & ophalen bij het 1-2 podium 

Maandag
13 augustus

De kinderen worden verwacht op het bivakterrein. Spullen in de tent met het groepsnummer leggen.

Kinderen die naar huis gaan mogen om 22.00 uur bij het hoofdpodium opgehaald worden

Maandag
13 augustus

Ophalen bij het 5-6 podium

Kinderen die niet zijn blijven slapen, hoeven vandaag niet te komen. 

Maandag
13 augustus

Verzamelen en ophalen bij het 7-8 podium. 


10.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
BIVAK
BIVAK
10.00 uur
10.00 uur
13.00 uur 
Dinsdag
14 augustus

Verzamelen op het bivakterrein. 

Kinderen die naar huis gaan mogen om 21.00 uur bij kampvuur opgehaald worden.(kampvuur kan altijd iets uitlopen).

niet vergeten: verkleedkleren voor tijdens de playbackshow

Dinsdag
14 augustus

Einde bivak 10.00 uur kinderen kunnen dan opgehaald worden op het bivakterrein.

kinderen die niet zijn blijven slapen hoeven vandaag niet te komen. 
Dinsdag
14 augustus

Verzamelen bij eigen podium 

Neem een lunchpakketje mee!!! (svp in rugzakje) 

Ophalen bij eigen podium.
Dinsdag
14 augustus
Verzamelen & ophalen bij het 7-8 podium
Lunchpakketje meenemen (svp in rugzak) 
13.00 uur
BIVAK
BIVAK
10.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
Woensdag
15 augustus

Ophalen op het bivakterrein. 
 
Kinderen die niet blijven slapen mogen vandaag thuisblijven. We zien jullie donderdag weer! 

Woensdag
15 augustus

Let op : locatie: (dorp) Veld rechts naast het gemeentehuis. 
Kinderen daar brengen en ophalen.

Let op: Vergeet je lunchpakket niet.
Woensdag
15 augustus

Verzamelen & ophalen bij eigen podium 

Neem een lunchpakketje mee!!! (svp in rugzakje) 

Woensdag
15 augustus
Verzamelen bij het BIVAK terrein. 

Dinerpakketje meenemen  
(svp in rugzak)

Kinderen die niet blijven slapen mogen om 23.00 uur opgehaald worden bij het hoofdpodium.  
BIVAK
10.00 uur
10.15 uur
16.15 uur
10.00 uur
16.00 uur 
16.00 uur
BIVAK
Donderdag
16 augustus

Verzamelen & ophalen bij het 1-2 podium  

Neem vandaag een lunchpakketje mee!
Donderdag
16 augustus

Brengen en ophalen bij het 3-4 podium.

Let op: Vergeet je lunchpakket, warme kleding voor de avond en je zaklamp niet. (Wij gaan de bossen in).
Donderdag
16 augustus

Verzamelen en ophalen bij het 5-6 podium. 

Neem een dinerpakketje mee!!   (svp in rugzakje) 

Donderdag
16 augustus

Kinderen die niet zijn blijven slapen worden om 08.30 uur verwacht bij het 7-8 podium. 

Kinderen die niet blijven slapen mogen om 23.00 uur opgehaald worden bij het hoofdpodium. 

10.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
22.00 uur
16.00 uur 
22.00 uur 
BIVAK
Vrijdag
17 augustus

Verzamelen en afsluiten bij het 1-2 podium.

Let op: de verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt direct na het afsluitend toneel weer bij de ouder(s)/verzorger(s)  
Aanvang slottoneel: 17.30 u
Sluitingsactiviteiten duren tot 19.30 uur. 

Vrijdag
17 augustus

Verzamelen en afsluiten bij ons 3-4 podium

Let op: de verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt direct na het afsluitend toneel weer bij de ouder(s)/verzorger(s)
Aanvang slottoneel: 17.30 u
Sluitingsactiviteiten duren tot 19.30 uur. 

Vrijdag
17 augustus

Verzamelen en afsluiten bij eigen 5-6 podium. 
Let op: de verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt direct na het afsluitend toneel weer bij de ouder(s)/verzorger(s)!!!  Aanvang slottoneel 17.30 u 
Sluitingsactiviteiten duren tot 19.30 uur. 

Vrijdag
17 augustus

Kinderen die niet zijn blijven slapen, mogen lekker thuis blijven vandaag. We zien alle kinderen vanmiddag om 15.00 uur weer! 

Let op: de verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt direct na het afsluitend toneel weer bij de ouder(s)/verzorger(s)  

Aanvang slottoneel: 17.30 u
Sluitingsactiviteiten duren tot 19.30 uur
 
15.00 uur
18.00 uur
15.00 uur
18.00 uur
15.00 uur 
18.00 uur 

15.00 uur
18.00 uur

Let op: bij slecht weer kunnen wij als groep naar een andere locatie gaan, een zogenoemde regenlocatie. Houdt elke dag onze site en Facebook in de gaten daar staat de juiste informatie op vermeld.